Балка

Наименование продукции Цена, руб/тн
Балка 10 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 39,000.00
Балка 12 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,460.00
Балка 12 ст3сп/пс5 дл=9,0м с ост., имп. 37,750.00
Балка 14 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 35,620.00
Балка 14 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,850.00
Балка 16 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 39,460.00
Балка 16 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,580.00
Балка 18 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,710.00
Балка 20 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 46,020.00
Балка 20 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 10,690.00
Балка 20 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,650.00
Балка 20 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 33,790.00
Балка 20 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,700.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 36,930.00
Балка 24 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 36,860.00
Балка 25 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,690.00
Балка 25 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,560.00
Балка 25 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,660.00
Балка 25 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,370.00
Балка 25 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,860.00
Балка 30 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,280.00
Балка 30 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,430.00
Балка 30 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,540.00
Балка 30 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,300.00
Балка 30 М ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,860.00
Балка 30 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост., имп. 38,350.00
Балка 30 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 52,070.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,870.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 дл=8.7м, б/у 40,180.00
Балка 30 Ш2 ст3сп/пс5 н/д, б/у 39,650.00
Балка 35 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,430.00
Балка 35 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 48,170.00
Балка 35 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,930.00
Балка 35 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,000.00
Балка 35 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,190.00
Балка 35 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,190.00
Балка 36 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,320.00
Балка 36 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 38,210.00
Балка 40 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,520.00
Балка 40 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,410.00
Балка 40 К1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,500.00
Балка 40 К2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,360.00
Балка 40 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,710.00
Балка 40 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,730.00
Балка 45 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 49,870.00
Балка 45 М ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 40,590.00
Балка 45 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост., имп. 39,010.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,080.00
Балка 45 Ш1 ст3сп/пс5 дл=8.3м, б/у 39,660.00
Балка 50 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,440.00
Балка 50 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,560.00
Балка 50 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 51,050.00
Балка 50 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м, с ост. 51,060.00
Балка 55 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,510.00
Балка 55 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,660.00
Балка 60 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,710.00
Балка 60 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 50,540.00
Балка 60 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,080.00
Балка 60 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,110.00
Балка 70 Б1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,940.00
Балка 70 Б2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,940.00
Балка 70 Ш1 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 40,860.00
Балка 70 Ш2 ст3сп/пс5 дл=12.0м с ост. 41,020.00